Jag får ofta höra att kvinnor som blivit diagnostiserade med endometrios får två olika sorters p-piller utskrivna, då enbart en sort inte fungerar för dem. De har fortfarande ont. De blöder fortfarande för mycket eller för lite. Deras känslor är i kaos. En del berättar att det fungerar att ta två olika p-piller, m.a.o. är de mer eller mindre symtomfria. Betyder det att de har läkt? Vad händer om de slutar? Vad skulle hända om de vill bli gravida?

 

Hormonkaos och p-piller

Genom att använda p-piller, eller som vissa kvinnor gör, flera p-piller, så kan man förebygga eller hantera skov genom att dämpa östrogen som producerar endometrioshärdar. För en del kvinnor gör behandlingen precis det den skall. Den minskar eller tar bort endometriossmärtor, medans för andra som kanske är känsliga mot syntetiska hormoner, skapas kaos.

Att gå på en hormonbehandling skapar obalans bland hormonerna som styr det ömtåliga kvinnliga hormonsystemet. Jag kan endast föreställa mig vad som händer om man går på två olika p-piller.

 

Arbeta med symtomen snarare än emot

På min klinik använder jag mig av homeopatiska preparat för att arbeta med mina patienters fysiska, mentala och känslomässiga symtom, istället för att arbeta mot dem. I vissa fall, allvarliga och/eller livshotande, så är det helt klart bäst att arbeta mot, men är det rätt för långsiktiga och kroniska diagnoser. Jag tvivlar på det.

 

Förebygg kaos med homeopati

Att balansera hormonerna på ett naturligt sätt med homeopati kan, för första gången för en del, skapa en menscykel som följer en naturlig rytm. Genom att balansera hormonerna med naturliga, biverkningsfria medel skapas en hälsosam miljö som dina hormoner kan kommunicera med varandra i för att hålla dig frisk, snarare än bara symtomfri.

Homeopati erbjuder behandling på olika plan, dels djupgående för att minska mottagligheten, samt preparat att ha till hands när dina symtom är för svåra att hantera tills du klarar dig på egen hand.

 

Klicka här för att boka 15 min gratis rådgivning för att ta reda på hur jag kan hjälpa dig leva ett liv utan smärta och hormonkaos.