Jag undrar om p-piller hade blivit utskrivet lika ofta om fler människor var medvetna om hur p-piller påverkar hjärnan, och därmed även den mentala hälsan, hos kvinnor som använder dem. Homeopati är en naturlig, effektiv och skonsam lösning på fysiska likväl som mentala & känslomässiga problem som kvinnor som lider av endometrios ofta drabbas av.  

 

På senare år har vi blivit mer och mer medvetna, genom att kvinnor berättar hur de mår samt vetenskaplig forskning, om hur p-piller påverkar kvinnors mentala hälsa. Dr Sarah E Hill, forskare i social psykologi, har nyligen publicerat sin senaste forskning om hur förändring av kvinnors könshormon påverkar deras hjärnor. Hennes forskning bekräftar min egen erfarenhet samt vad mina patienter och kvinnor i allmänhet har sagt i åratal. Klicka här för mer information om Dr Hills forskning (finns endast på engelska). Hon säger:

 

“Enligt forskning kring stresshormonprofilen för kvinnor som använder p-piller liknar den profilen för människor som har upplevt kronisk stress. Annan forskning har upptäckt effekter på immunsystemet, inlärning och minnet.”  

 

Det är ingen tvekan om att p-piller, tillsammans med abort, har varit en stor anledning till många kvinnors frihet världen runt. Men som med det mesta så har p-piller en baksida, bl.a. att de äventyrar kvinnors mentala hälsa. Min tolkning är att bättre lösningar inte har sökts beroende på att p-piller kan hålla många symtom kvinnor lider av p.g.a menstruation i schack, fast för många som lider av endometrios räcker inte ett utan de får två olika sorters p-piller utskrivna samtidigt. Klicka här för att läsa min tidigare blogg om kvinnor som får två p-piller utskrivna p.g.a endometrios. Det är också uppenbart att väldigt många kvinnor inte får p-piller utskrivna för att de behöver preventivmedel utan för att hantera alla jobbiga symtom relaterade till det kvinnliga reproduktionssystemet, vilket inkluderar endometrios.

 

Rent generellt så är det inte en bra idé att dämpa och/eller introducera syntetiska hormoner i det sköra endokrina systemet (det system som producerar hormoner som reglerar ämnesomsättning, tillväxt och utveckling, vävnadsfunktion, sexuell funktion, reproduktion, sömn och humör, bl. a.) p.g.a att balansen vi behöver för att må bra rubbas. Trots det, så har jag full förståelse för att p-piller skrivs ut och även varför kvinnor går med på att använda dem (jag har själv gjort det!) i tron om att p-piller är den enda tillgängliga lösningen (bredvid operation och smärtstillande). Hade de blivit utskrivna, eller använda, lika lätt om fler människor hade kunskap om att kvinnor runt om i världen säger att det är genom homeopati de har fått bukt på sin endometrios och alla andra medföljande symtom.

 

Homeopati är en holistisk behandlingsform

Homeopati adresserar både fysiska, mentala & känslomässiga symtom. Alla nuvarande symtom (även om de till synes inte verkar ha något alls att göra med varandra) och de underliggande anledningarna till varför vi är mottagliga för vissa sjukdomar och producerar vissa symtom är inkluderade i behandlingen.  Vid första besöket går vi igenom alla aktiva symtom, inte enbart de som har med endometrios att göra (när livmodersvävnad växer utanför livmodern). Listan med andra medföljande symtom tas också hänsyn till, så som matsmältningsproblem (ofta IBS), urinvägsinfektion, smärtsamma & blödande cystor, samt tecken på försvagat immunförsvar såsom herpes, låg men ihållande feber, förkylningar & hosta, etc., och även kronisk trötthet, fibromyalgi och utmattning, för att nämna några vanliga problem som mina patienter nämner.

 

Jämte alla fysiska symtom, så diskuterar och adresserar vi även din mentala hälsa. Vi tittar på din mentala hälsa rent generellt samt hur du har det vid skov. Förutom preparat för fysiska problem, så finns det många homeopatmedel för humör & sinnestillstånd (ledsamhet, ilska, depression, sorg, inte vilja träffa andra eller inte klara sig utan sällskap, etc.).

 

Ett av de första läkande tecknen jag ofta noterar vid återbesök är att mina patienter har blivit mer uthålliga och bekväma i sig själva sedan påbörjad behandling, och det hörs även i rösten. Då jag rekommenderar homeopatmedel för behandling av själva problemet, samt preparat att ta vid skov av andra fysiska samt mentala & känslomässiga problem, symtom som tidigare har stannat länge, brukar vanligtvis gå över mycket snabbare och inte vara lika starka. Det är ganska enkelt egentligen, ju svagare symtom och ju kortare skov, desto bättre kommer du att må.

 

 

Klicka här för att boka 15 min GRATIS rådgivning redan idag för att ta reda på hur jag kan hjälpa dig.  

 

Hitta mig på FaceBook

Hantera Endometrios Naturligt

Elisabet Agar Homeopati